ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและบทเรียน เป็นบทเรียนที่จะสอนให้เราไม่ต้องผิดพลาด
  โทรศัพท์มือถือ 0854449009   สอบถาม