โครงการปุ๋ยแบ่งจ่าย ตรา แมวยิ้ม เพื่อชีวิตที่ก้าวหน้าของเกษตรกรไทย บริษัทภาคภูมิกรุ๊ป(ไทยแลนด์)จำกัด โทรสายตรง 0854441100 , 0854449009
Great people don't have a career.
ผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่มีอาชีพกัน
They have a mission.
แต่พวกเขามีภารกิจ
.
Our mission is helping people
ภารกิจของพวกเราคือช่วยเหลือผู้คน
Become wealthy by using
The  Smiling Cat Project 
ให้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยการใช้โครงการแมวยิ้ม

.Let us go out and contact the farmers.
ให้เราออกไปติดต่อเกษตรกร
Bring the Smiling Cat Project to give to farmers across the country 
to receive good things.
นำโครงการแมวยิ้มไปมอบให้
เกษตรทั่วประเทศได้รับสิ่งที่ดี

Let's join the mission together
มาร่วมภารกิจนี้ไปด้วยกันครับ
โครงการของเราจะลงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เพราะดินคือชีวิต 
เราจึงปรารถนาสร้างโครงการดีๆ
ทำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

เราจึงวางแผนลงสู่ทุกพื้นที่ ในทุกจังหวัด
สิ่งนี้ คือเป้าหมายของเรา
และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้กับเกษตรกรทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ 3 ข้อ
1.ลดต้นทุน
2.เพิ่มผลผลิต
3.ฟื้นฟูดินที่เสีย
ให้กลับมาดี

เกษตรกรที่ต้องการร่วมงานกับเรา
ขอแจ้งความจำนงค์ เข้าร่วมโครงการ.
สิ่งที่ท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน
2. แผนที่จัดส่งสินค้า

โครงการลงทุกพื้นที่
เพราะดินคือชีวิต
เราสร้างโครงการดีๆนี้
ให้สินเชื่อแบ่งจ่าย 50%
จังหวัดละ 2,500 ล้านบาท
ลงสู่ทุกพื้นที่ ในทุกจังหวัด
สิ่งนี้ คือเป้าหมายของเรา
และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้กับเกษตรกรทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ 3 ข้อ
1.ลดต้นทุน
2.เพิ่มผลผลิต
3.ฟื้นฟูดินที่เสีย ให้กลับมาดี

เกษตรกรที่ต้องการร่วมงานกับเรา
ขอแจ้งความจำนงค์ เข้าร่วมโครงการ.
สิ่งที่ท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน
2. แผนที่จัดส่งสินค้า

โครงการปุ๋ยแบ่งจ่าย ตราแมวยิ้ม
เพื่อเกษตรกรไทย จะได้รับสินเชื่อ
เราให้วงเงิน จังหวัดละ 2,500 ล้านบาท
ติดต่อ รายชื่อดังต่อไปนี้

ติดต่อ ร้อยตำรวจเอก หญิง หยก
มือถือ : 0973082472
ภาคใต้ จังหวัด พัทลุง

ติดต่อ คุณอัศจรรย์ เขมกานนท์(ตัง)
มือถือ : 0627458885
ภาคกลาง พระประแดง สมุทรปราการ

นายมีศักดิ์ เขมกานนท์ (เก๋)
มือถือ : 062-6903339
ราชบุรี บ้านโป่ง กาญจนบุรี 
เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์่

ดร.สุภาวดี ฮงคนาค (ติ่ง)
มือถือ : 089-8170960
ปทุมธานี รังสิต นครนายก ปราจีนบุรี

ติดต่อ คุณยุทธภัณฑ์ (โล่ห์)
มือถือ 086 401 3462
ไอดีไลน์ davidsonyuthaphan
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอิสาน

ทูลเกล้า เนรมิตทุมลี (ทูล)
ติดต่อ 098 -449 5614
089 - 142 9099 ไอดีไลน์.CAT999
ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาค อื่นๆ

ติดต่อ ผู้ใหญ่บ้าน ประภา
มือถือ : 0898331043
ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอ สนามชัยเขต

ติดต่อ คุณสมบูรณ์
มือถือ 0814970583
ภาคตะวันออก จังหวัด ระยอง จันทบุรี
โครงการปุ๋ยแบ่งจ่าย ตราแมวยิ้ม
ถึงเวลาหรือยังที่เกษตรกรไทยต้องเดินในวิถีชีวิตใหม่
ต้องใช้ สินค้าปลอดสารพิษ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
มีชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น
ความรู้ คู่ความสำเร็จ
อาการขาดธาตุอาหารพืช
และลักษณะอาการเป็นพิษ

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารและลักษณะอาการเป็นพิษ จากการได้รับธาตุอาหารมากเกินไป

พืชชั้นสูงจะได้รับธาตุคาร์บอน และออกซิเจนเกือบทั้งหมดที่พืชต้องการจากอากาศโดยตรง โดยการนำเข้าสู่พืชโดยตรงจากทางปากใบ (Stomata) ในรูป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และได้รับออกซิเจนในรูปก๊าซออกซิเจน (O2) ทางปากใบและ
ที่ผิวของราก สำหรับไฮโดรเจนนั้นพืชได้รับไฮโดรเจนอะตอมจากโมเลกุลของน้ำในขบวนการสังเคราะห์แสง เนื่องจากธาตุทั้ง 3
มีอยู่อย่างเหลือเฟือในสภาพธรรมชาติจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความสนใจน้อยกว่าธาตุอาหารพืชอื่นๆ อีก 13 ธาตุ ที่พืชได้รับจากดินหรือกำเนิดจากดิน เนื่องจากปริมาณที่พืชได้รับมักไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยมีความรุนแรงในการขาดธาตุอาหารในพื้นที่ โดยธาตุทั้ง 13 ชนิดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1) ธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก (Macronutrient elements) ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
แคลเซียม แมกนีเซียม และ กามะถัน

2) ธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณน้อย
โมลิบดินัม และคลอรีน
(Micronutrient elements) ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง โบรอน

อาการขาดธาตุอาหารและ
อาการเป็นพิษจากการได้รับมากเกิน

1) ไนโตรเจน
อาการขาด : การเจริญเติบโตจะหยุดชะงัก และใบมีสีเหลืองซีดจากการขาดคลอโรฟิลล์ โดยเฉพาะบริเวณใบแก่ ใบอ่อนจะยังคงมีสีเขียวนานกวา ในพืชพวกข้าวโพดและมะเขือเทศ ลาติน ก้านใบ 
ผิวใบด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้
อาการเป็นพิษ : พืชมีสีเขียวเข้ม ระบบรากถูกจำกัด ในมันฝรั่งจะมีหัวเล็กลง การออกดอกออกผลของพืชจะช้าลง 

2) ฟอสฟอรัส
อาการขาด : พืชจะแคระแกร็นและมีสีเขียวเข้ม มีการสะสมสารสีของแอนโทไซยานิน อาการขาดเบื้องต้นจะเกิดในใบแก่
และทําให้พืชแก่ช้า
อาการเป็นพิษ : บางครั้งอาการที่ปรากฏจะคลายกับอาการขาดธาตุทองแดงและสังกะสี หากได้รับฟอสฟอรัสมากเกินไป

3) โพแทสเซียม
อาการขาด : ในเบื้องต้นสังเกตได้ที่ใบแก่ในพืชใบเลี้ยงคู่ ใบจะมีสีซีด ในระยะต่อมาจะพบจุดสีเข้มที่เนื้อใบตายกระจายเป็นจุดในพืชใบเลี้ยงเตียวหลายชนิดบริเวณปลายใบและ เส้นใบ จะตายก่อน อาการขาดโพแทสเซียมในข้าวโพด ถ้าต้นจะอ่อนแอ
อาการเป็นพิษ : เนื่องจากพืชมักจะดูดใช้โพแทสเซียมมากเกินไป ในส้ม ผลส้มจะมีผิวหยาบ เมื่อพืชดใช้โพแทสเซียม
มากเกินไปจะชักนำให้พืชมีอาการขาดแมกนีเซียมและ เป็นไปได้ว่าจะขาดแมงกานีส สังกะสี และเหล็ก

4) กำมะถัน
อาการขาด : ไม่คอยจะพบมากนัก แต่ถ้าเกิดอาการขาดโดยทั่วไปใบมักจะมีสีเหลือง โดยเกิดที่ใบอ่อนก่อน
อาการเป็นพิษ : ลดการเจริญเติบโตและขนาดของใบ ซึ่งยากต่อการสังเกต
จากการสังเกตบางครั้งพบว่าใบเหลืองหรือใบไหม้ต่อการสังเกต บางครั้งบา

5) แมกนีเซียม
อาการขาย : เกิดอาการปิดในพื้นที่ไปที่อยู่ระหว่างเส้นใบ ในขณะที่เส้นไปยังคงเขียวอยู่ อาการซีดจะเกิดในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เส้นกลางใบก่อนแล้วลามไปที่ปลายใบ โดยเกิดใน ใบแก่ก่อน
อาการเป็นพิษ : มีข้อมูลน้อยมาก เนื่องจากยากต่อการสังเกต

6) แคลเซียม
อาการขาด : การพัฒนาของตายอดจะชะงักการเจริญเติบโต และปลายรากจะตาย จะเกิดในใบอ่อนก่อนใบแก่ และเส้นใบจะบิดเบี้ยว มีจุดแหงายของใบ
อาการเป็นพิษ : ยากต่อการสังเกต มักเป็นรวมกันกับอาการเป็นพิษจากคาร์บอเนต
ยินดีให้คำปรึกษา ผู้สนใจธุรกิจนี้
ภาคภูมิการเกษตร 
จากอดีต...สู่ปัจจุบัน
ภาคภูมิกรุ๊ป 
จากจุดเริ่มต้น อดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ในแวดวงการเกษตร ที่กลุ่มบริษัทฯ ในเครือเราได้ริเริ่ม และเป็นผู้นำทางด้านการผลิต วัสดุปรับปรุงดิน และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทางด้านพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ จนเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ และด้วยเป็นบริษัทคนไทยได้ใช้วัตถุดิบในประเทศ พัฒนาแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงฟื้นฟูดิน คือฟิลเลอร์เติมปุ๋ย
เคมีสูตรต่างๆเพื่อตอบสนองลูกค้า ตลอดจนพัฒนา เติบโต และมีบริษัทในเครือ มากมาย

ภาคภูมิกรุ๊ป
เป็นกลุ่มร่วมผลิตวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะ แร่มาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนาไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการผลิตแร่ ดังนี้ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส เค็กสลัด วิสัย
ทัศน์(VISION) มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรม
วิชาการเกษตร คุณภาพ คุณธรรม ( เพอร์ไลต์ โด
โลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว
ฮิวมัส เค็กสลัด ) 
มีห้อง LAB วิเคราะห์
อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ห้องปฏิบัติการ (Lab) จัดตั้งขึ้นเพื่อรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย ดินและวัสดุปูน เพื่อการเกษตร มีการบริหารงานภายใต้ระบบงานมาตรฐาน และมุ่งสู่ ระบบ ISO17025 ซึ่งเน้นการบริการอย่างมีระบบตรวจวิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ รักษาความลับของ
ลูกค้าเสมอ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอ้างอิงมาตรฐานกองเกษตรเคมี มีทีมงานตรวจวิเคราะห์ที่
ผ่านการฝึกอบรมจากกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ ปูนขาว ฟอสเฟต และวัตถุดิบอื่น ๆ
ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า (EC) ค่าความชื้น
ไนโตรเจนทั้งหมด ไนโตรเจน-แอมโมเนีย ไนโตรเจน-ไนเตรต ไนโตรเจน-ยูเรีย ฟอสฟอรัสทั้งหมด ฟอสฟอรัส-ละลายน้ำ ฟอสฟอรัส-ละลายกรด
ฟอสฟอรัส-ไม่ละลายกรด ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์
ได้ โพแทสเยมทั้งหมด โพแทสเซียมละลายน้ำ
อินทรีย์คาร์บอน (OC) ค่าการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า
(CEC) อินทรีย์วัตถุ C/N แคลเซียม (CaO)
แมกนีเซียม (Mg0) ค่าแคลเซียมคาร์บอเนตอิควิวาเลนต์ (CCE)

ความรู้ คือ พลังสร้างสรรค์
การอบรมความรู้ เพื่อสร้างภูมิปัญญาในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ในตัวสินค้า เพื่อที่จะสามารถทำให้เกษตรกรที่เป็นผู้ใช้สินค้าของเราประสบผลสำเร็จ ในทุกเรื่อง เช่น พืชผลงดงาม ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ปลดหนี้เกษตรกรได้ในระยะเวลาไม่นานในอนาคตข้างหน้า ได้มิตรภาพและได้ลูกค้าประจำ สร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้กับเกษตรกรและผู้แทนการจำหน่ายทุกระดับชั้น


Contact
ติดต่อสอบถาม
ได้ที่

โครงการลงทุกพื้นที่
เพราะดินคือชีวิต
เราสร้างโครงการดีๆนี้
ให้สินเชื่อแบ่งจ่าย 50%
จังหวัดละ 2,500 ล้านบาท
ลงสู่ทุกพื้นที่ ในทุกจังหวัด
สิ่งนี้ คือเป้าหมายของเรา
และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้กับเกษตรกรทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ 3 ข้อ
1.ลดต้นทุน
2.เพิ่มผลผลิต
3.ฟื้นฟูดินที่เสีย ให้กลับมาดี

เกษตรกรที่ต้องการร่วมงานกับเรา
ขอแจ้งความจำนงค์ เข้าร่วมโครงการ.
สิ่งที่ท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน
2. แผนที่จัดส่งสินค้า

โครงการปุ๋ยแบ่งจ่าย ตราแมวยิ้ม
เพื่อเกษตรกรไทย จะได้รับสินเชื่อ
เราให้วงเงิน 
จังหวัดละ 2,500 ล้านบาท


โครงการลงทุกพื้นที่
เพราะดินคือชีวิต
เราสร้างโครงการดีๆนี้
ให้สินเชื่อแบ่งจ่าย 50%
จังหวัดละ 2,500 ล้านบาท
ลงสู่ทุกพื้นที่ ในทุกจังหวัด
สิ่งนี้ คือเป้าหมายของเรา
และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ให้กับเกษตรกร
ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ 3 ข้อ
1.ลดต้นทุน
2.เพิ่มผลผลิต
3.ฟื้นฟูดินที่เสีย ให้กลับมาดี

เกษตรกรที่ต้องการ
ร่วมงานกับเรา
ขอแจ้งความจำนงค์ 
เข้าร่วมโครงการ
ท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน
2. แผนที่จัดส่งสินค้า

โครงการปุ๋ยแบ่งจ่าย ตราแมวยิ้ม
เพื่อเกษตรกรไทย จะได้รับสินเชื่อ
เราให้วงเงิน 
จังหวัดละ 2,500 ล้านบาท

ท่านสามารถติดต่อ 
 รายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้

ติดต่อ ร้อยตำรวจเอก หญิง หยก
มือถือ : 0973082472
ภาคใต้ จังหวัด พัทลุง

ติดต่อ คุณอัศจรรย์ (ตัง)
มือถือ : 0627458885
ภาคกลาง พระประแดง สมุทรปราการ

นายมีศักดิ์ เขมกานนท์ (เก๋)
มือถือ : 062-6903339
ราชบุรี บ้านโป่ง กาญจนบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์่

ดร.สุภาวดี ฮงคนาค (ติ่ง)
มือถือ : 089-8170960
ปทุมธานี รังสิต นครนายก ปราจีนบุรี

ติดต่อ คุณยุทธภัณฑ์ (โล่ห์)
มือถือ 086 401 3462
ไอดีไลน์ davidsonyuthaphan
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอิสาน

ทูลเกล้า เนรมิตทุมลี (ทูล)
ติดต่อ 098 -449 5614
089 - 142 9099 
ไอดีไลน์.CAT999
ภาคอีสาน ภาคกลาง 
และภาค อื่นๆ

ติดต่อ ผู้ใหญ่บ้าน ประภา
มือถือ : 0898331043
ภาคตะวันออก 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอ สนามชัยเขต

ติดต่อ คุณสมบูรณ์
มือถือ 0814970583
ภาคตะวันออก 
จังหวัด ระยอง จันทบุรี

บริษัท ภาคภูมิ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
+66854449009 , +66854441100
Email: [email protected]
Visit 16631 
Presented by topup2richthailand.com
  โทรศัพท์มือถือ 0854449009   สอบถาม