ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
  โทรศัพท์มือถือ 0854449009   สอบถาม