ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน บริการให้ฟรี
ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท 
ภาคประชาชน
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน
แขวงบางขุนศรี 
(ศกช.กท 200701)
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 
(ชุมชนวัดรวกสุทธาราม) 
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 

หากท่านมีปัญหาคดีความ
ทางแพ่ง  ทางอาญา
ปัญหาหนี้สิน บัตรเครดิต หรือหากท่านเป็นเหยื่ออาญชญากรรม ถูกยิง ถูกแทง ถูกทำร้าย ถูกข่มขืน บาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิต  
โดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทําความผิด

มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา
ได้ฟรี

ต้องการไกล่เกลี่ย เขียนแบบคําร้อง สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อ
นายชนิด เกาะกลาง 
( ประธานศูนย์ฯ )
โทรศัพท์. 081-556-2716, 
094-597-5601, 0943190058
นางอัชราภรณ์  เลขานุการ
โทร. 083-898-15366
นายไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์ 
(ที่ปรึกษา)โทร. 085-444-1100
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน
แขวงบางขุนศรี 
(ศกช.กท 200701)
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33 
(ชุมชนวัดรวกสุทธาราม)
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
สร้างงาน สร้างอาชีพ 
ด้วยแพลตฟอร์ม iTS
ลดรายจ่าย ประจำ
สร้างรายได้ ที่มั่นคง
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
พบกันทุกเช้า เวลา 06.00-10.00น.
คลิกที่ภาพ
เพื่อเข้าห้องฟังคำบรรยาย
ห้องเรียน CEO ทุกวัน
06.00 - 10.00 น.
แพลตฟอร์ม iTS
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน
แขวงบางขุนศรี
(ศกช.กท 200701)
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 33
(ชุมชนวัดรวกสุทธาราม)
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

หากท่านมีปัญหาคดีความ
ทางแพ่ง ทางอาญา
ปัญหาหนี้สิน บัตรเครดิต หรือหากท่านเป็นเหยื่ออาญชญากรรม ถูกยิง ถูกแทง ถูกทำร้าย ถูกข่มขืน บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต
โดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทําความผิด

มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา
ได้ฟรี

ต้องการไกล่เกลี่ย เขียนแบบคําร้อง สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อ
นายชนิด เกาะกลาง
( ประธานศูนย์ฯ )
โทรศัพท์. 081-556-2716,
094-597-5601, 0943190058
นางอัชราภรณ์   เลขานุการ
โทร. 083-898-15366
นายไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
(ที่ปรึกษา)โทร. 085-444-1100
กรอกข้อมูลส่งมาที่
ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
ภาคประชาชน
แขวงบางขุนศรี 
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
สงวนสิทธิ์ 2022
  โทร. 0854449009   สอบถาม